15.09.2021

Повик до здруженија на граѓани за обезбедување услуги за грижа во заедницата


Ако сте здружение на граѓани/невладина организација коja има идеја, желба и мотив да стане давател на социјални услуги од областа на социјална заштита со воспоставување социјални сервиси за одмена на семејна грижа и услугите за долготрајна грижа за болни лица, разгледајте ги условите и придобивките за аплицирање во мерката.

Пријавувањето за изразување интерес е на следниот линк: https://forms.gle/dmMCDR789Vp1Ymso8

За повеќе детали кликнете тука.

14.09.2021

Повик до невработени лица за основање на здружение на граѓани како даватели на услуги од социјална заштита

Ако сте невработено лице со амбиција и идеја да основате Здружение на граѓани/ невладина организација како даватели на услуги од социјална заштита и воспоставување социјални сервиси за одмена на семејна грижа и услугите за долготрајна грижа за болни лица, разгледајте ги условите и придобивките за аплицирање во мерката.


Пријавувањето за изразување интерес е на следниот линк:

https://forms.gle/pxpDn513cNd5M3PA9

За повеќе детали за мерката кликнете тука.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Aгенцијата за вработување на Република Северна Македонија информира дека назначи службеник за млади кој ќе биде контакт на институцијата и одговорно лице за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.

За службеник за млади АВРСМ ја назначи Ивона Ацковска, вработена во Агенција за вработување на Република Северна Македонија  - Централна служба, на работно место Соработник за европска интеграција и проекти.

Контакт - Е mail -  Ivona.Ackovska@av.gov.mkИЗВЕСТУВАЊЕ

Се информираат сите заинтересирани невработени лица и други лица кои бараат работа дека Државниот завод за статистика повторно објави конкурс за избор на реонски попишувачи за Пописот на населението, домаќинствата и становите 2021, за пописните реони каде недостигаат попишувачи.

Огласот трае до 20 март 2021 година.

Објавата за конкурсот може да се најде на следниот линк :


https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/DopolnitelenKonkursZaPopisuvaci_3_mk.pdf


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги известува сите невработени лица дека од 15 септември 2020 година продолжува со редовното пријавување на секои 30 дена (за активните баратели на работа) односно на секои 6 месеци (за другите лица кои бараат работа).

Секое невработено лице кое има оставено контакт телефонски број веќе е известено по смс порака за точниот датум кога треба да се пријави во надлежниот центар за вработување или дисперзирана канцеларија, од причина што од 15.09.2020 година повторно е ставен во функција системот за распределување на термини за редовно пријавување, согласно законските рокови за пријавување на 30 дена односно 6 месеци. Сите невработени лица кои се пријавуваа во периодот кога беше запрено редовното приојавување, ги замолуваме да го почитуваат терминот наведен во смс пораката, кој што е системски изгенериран.

Невработените лица кои немаат оставено точен контакт телефонски број и кои немаат добиено смс порака, потребно е да се пријават во наредните 30 дена.

Воедно напоменуваме дека при пријавувањето задолжително треба да се почитуваат препораките на Министерството за здравство за спречување на ширење на вирусот КОВИД 19, односно задолжително носење заштитни маски и одржување соодветна дистанца од другите лица.

Локациите за дисперзираните канцеларии на Центарот за вработување на град Скопје можете да ги превземете тукаОПЕРАТИВЕН ПЛАН
за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година
#ШансаЗаСите

БРОШУРА МКД


PLANI OPERATIV
për programe dhe masa aktive për punësimedhe shërbime në tregun e punës për vitin 2019
#ShansPërTëGjithë

BROSHURA SHQIP

________________________________________________________________________________________________

Почитувани,

Ве известуваме дека Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата е објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 198 од 31.10.2018 година.

Сите заинтересирани лица можат да поднесат лично барање до надлежните центри за вработување каде што се евидентирани.

Рокот за поднесување на барањата е до 31.12.2018 година.

Напоменуваме дека при поднесување на барањето, заинтересираните лица треба да поднесат единствено лична карта на увид, без дополнителна документација. Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе ги прибави сите потребни документи по службена должност од надлежните институции.

За сите подетални информации можете да се обратите во надлежните Центри за вработување или на телефонските броеви објавени на нашата веб-страна www.avrm.gov.mk 

Со почит

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

__________________________________________________________________________________