Скопје, 14.09.2020 година
СООПШТЕНИЕ

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги известува сите невработени лица дека од 15 септември 2020 година продолжува со редовното пријавување на секои 30 дена (за активните баратели на работа) односно на секои 6 месеци (за другите лица кои бараат работа).
повеќе...
 
Почутувани ,
Согласно ИПА проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија на ден 05.08.2020 година Агенцијата за вработување на РСМ во дневните весници во дневните весници СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и КОХА објави Јавен повик за спроведувачи на услуги за Психосоцијална Поддршка . 
Процедура и рок за аплицирање 

повеќе...
Скопје, 17.07.2020 година
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
! Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP MK) информираат дека се појавени случаи на обиди за измама на апликантите кои учествуваат во програмата за Самовработување, со цел изнуда и незаконско стекнување финансиска корист.


повеќе...
Скопје, 28.05.2020 година
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила со која сите невработени лица на кои работниот однос им престанал во периодот од 11 март до 30 април 2020 година имаат право на паричен надоместок, независно од времето поминато во работен однос.

повеќе...

Скопје,15.05.2020 година

 
#ШансаЗаСите 
Aктивните мерки за вработување отвораат работни места и во услови на здравствено-економска криза   предизвикана од КОВИД-19. Со   финансиска помош за вработување на невработени лица во висина од над   236 милиони денари подржани се 1.223 нови вработувања.   Оперативниот план за вработување и во овие   исклучително тешки услови се покажува како функционална рамка за отворање нови работни     места  која   успешно го ублажува ударот на кризата и го олеснува опоравувањето на економијата.Денес се врши првата исплата во износ од 28,5   милиони денари за веќе склучените договори за мерката   „Вработување и раст на правни субјекти“. Досега, за оваа мерка, се потпишани   договори  со 186 фирми, кои   вработиле 268 лица, а грантот го добиваат за набавка на нова опрема или репроматеријали. Меѓу нововработените   128 се жени, а структурата на работните места покажува дека 147 лица имаат до 29 години и за нив компаниите добиваат неповратни 153.750   денари по лице. Една компанија може да аплицира за поддршка до 5 вработувања. Обврска на компанијата е младите лица да ги задржи на   работа  најмалку една година. И за втората активна мерка за вработување „Субвенционирање на плати“, компаниите покажаа исклучителен интерес. Агенцијата за вработување   го распиша јавниот оглас за мерката на почетокот на март и досега се потпишани договори со 722 компании за вработување на вкупно 955 лица.   Меѓу нив има 461 лице до 29 годишна возраст и 491 жена. За новоотворените работни места исплатени се средства во износ од 207,7 милиони     денари кон 702 правни субјекти, за вработување на 926 лица. За неколку дена ќе бидат исплатени дополнителни 6,6 милиони денари кон уште 20   правни субјекти за вработување на 29 лица.

 Кај субвенционирањето на плати поддршката може да биде 3, 6 или 12-месечна. Се субвенционира бруто плата од 19.000 денари по лице. Со   најголемата поддршка, фирмата добива неповратни 228.000 денари за вработување на едно лице, кое работодавачот има обврска да го задржи на   работа вкупно 30 месеци.Компаниите пројавија голем интерес за објавување на втор оглас и за двете мерки.

За мерката практиканство, потпишани се договори со 476 правни субјекти, за ангажирање на вкупно 544 невработени лица. Од нив, 476 се до 29-годишна возраст а 325 се жени. Практикантството трае 3 месеци, а исплатата се врши на крајот на секој месец, на сметка на практикантите, по претходен извештај од фирмата за редовност, во износ од 9.000,00 денари по лице за еден месец. Интересот на компаниите покажува дека ја препознаа можноста да обучат кадар согласно своите потреби, а младите луѓе го прифаќаат практикантството затоа што им обезбедува добро работно искуство и им ги подобрува шансите за квалитетна работа.

Секое работно место е важно. Големиот интерес за мерките од Оперативниот план за вработување покажува дека имаме добро дизајнирана поддршка и за невработените и за компаниите.

Продолжуваме #СеГрижимеЗаСите 


повеќе...

Скопје, 12.05.2020 годинa

 #ШансаЗаСите


Оперативниот план на активните мерки и програми за вработување при Агенција за вработување и МТСП, во партнерство со UNDP MK, поддржана од Embassy of Switzerland in North Macedonia 2020 се имплементира приспособен на вонредните околности. Педесетина невработени лица од ранливи категории се работно ангажирани во 11 оштини како даватели на комунални услуги во услови на КОВИД-19. 

#СеГрижимеЗаСитеповеќе...
  Скопје, 11.05.2020 година
 
#ШансаЗаСите       Продолжуваме со поддршката за старите лица во услови на КОВИД-19!      
170 лица кои досега испорачува услуги за околу 1500 стари лица низ 26 општини го продолжаат својот ангажман и во текот на месец мај. Со тоа, и најзагрозените граѓани од нашите општини ќе бидат непречено снабдувани со намирници и лекови, и ќе добиваат помош за вршење на нивните административни обврски. Повеќе информации за типот на услуги од секоја општина може да најдете на www.pomagame.mk


повеќе...
Скопје, 08.05.2020 година

  Агенција за вработување на Република Северна Македонија денес изврши исплата на средствата за паричен надоместок за 15075 лица кои се корисници на паричен надоместок согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок согласно Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата. 

  Вкупниот износ на исплатените средства за месец април 2020 година изнесува 149.060.942,00 денари


Скопје,23.04.2020 година
 

СООПШТЕНИЕ

📌 Ги информираме сите невработени лица и работодавачи дека од 23.04.2020 година приемот на странки во центрите за вработување ќе биде од 07:30 до 15:30 часот. Оваа промена е согласно Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на распоред на работното време бр.44-3321/1 од 22.04.2020 година, објавена во „Службен весник бр.107/2020 година , а се однесува на намалувањто на рестрикциите на движењето и на зголемување за заштитата на граѓаните, секој работен ден, од понеделник до петок, од 19:00 часот до 05:00 часот наредниот ден.​

    За сите дополнителни прашања, може да не контактирате на телефонскиот број (02) 3111850, електронскта пошта info@av.gov.mk, како и на нашата facebook страна.
Скопје, 22.04.2020 година


#ШансаЗаСите

САМОВРАБОТУВАЊЕ 

На приближно 14000 лица им овозможивме да ги преточат својата бизнис идеја и бизнис план во одржливо вработување преку Програмата за самовработување, која веќе деценија наназад успешно ја спроведуваме во соработка со UNDP MK и Министерство за труд и социјална политика

Програмата за самовработување ја спроведуваме со поддршка од Embassy of Switzerland in North Macedonia, во партнерство со Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Од 2007 до денес преку програмата се отворија речиси 14 000 работни места. Од поддржаните бизниси, 35% се предводени од жени, а 31% од млади претприемачи. #ШансаЗаСите
Скопје,07.04.2020 година

СООПШТЕНИЕ

📌 Ги информираме сите невработени лица и работодавачи дека од 08.04.2020 година приемот на странки во центрите за вработување ќе биде од 08:30 до 13:30 часот.Оваа промена е согласно Одлуката за утврдување на распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.92 /2020 од 06/04/2020, според која работното време на институциите е од 08:00 до 14:00 часот, како и воведување на забрана на движењето за сите граѓани на ниво на целата територија на Република Северна Македонија, секој работен ден, од понеделник до петок, од 16:00 часот до 05:00 часот наредниот ден.

  За сите дополнителни прашања, може да не контактирате на телефонскиот број (02) 3111850, електронскта пошта info@av.gov.mk, како и на нашата facebook страна.


 

Скопје,23.03.2020 година

СООПШТЕНИЕ

🔴  Следејќи ги насоките на Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширењето на коронавирус инфекцијата, како општествено одговорна институција Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги известува сите невработени лица дека редовното пријавување во центрите за вработување е запрено, се до истекот на важење на донесените мерки за заштита од коронавирус инфекцијата, а истото ќе им биде оправдано.

Напоменуваме дека граѓаните имаат можност да ги користат електронските услуги на Агенцијата за вработување, кои се достапни на порталот uslugi.gov.mk, за издавање на:

📌  историјат на работни односи,

📌  извод од компјутерски запис - образец м1/м2 од пријава/одјава во задолжително социјално осигурување,

📌  потврда за неевидентирано лице,

📌  потврда за евидентирано друго лице кое бара работа и

📌  потврда за евидентирано невработено лице.

 ☎   За сите дополнителни прашања, може да не контактирате на телефонскиот број (02) 3111850, електронскта пошта info@av.gov.mk, како и на нашата facebook страна.

Скопје,13.02.2020
Мила Царовска, Санела Шкријељ, Билјана Јовановска и постојаната преставничка на УНДП Нарине Сахакјан одржаа средба со преставници на организација на работодавачи и синдикални организации
Директорката на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија - Билјана Јовановска, заедно со заменичката на претседателот на Владата за економски прашања - Мила Царовска, дополнителната заменик-министерка за труд и социјална политика - Санела Шкријељ и постојаната претставничка на УНДП во Република Северна Македонија - Нарине Сахакјан, денес во Владата на Република Северна Македонија одржаа средба со претставници на организациите на работодавачите и синдикалните организации, со цел промоција на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година. Притоа, Директорката Билјана Јовановска ги презентираше овогодишните активни програми и мерки за вработување, изразувајќи уверување за нивна успешна имплементација.
повеќе...

Скопје, 11.02.2020

Информативна работилница за новините во Програмата за Самовработување

Програмата за Самовработување, како една од најатрактивните програми за вработување на невработените лица, овозможува финансиска поддршка при започнување на сопствен бизнис. Во рамките на подготовките за успешна имплементација на програмата и оваа година, денес, во организација на УНДП, се одржа информативна работилница за новините во програмата, на која учествуваа претставници од центрите за вработување на АВРСМ и УНДП. На работилницата свои воведни обраќања имаа Директорката на АВРСМ, Билјана Јовановска, како и постојаната претставничка на УНДП во Република Северна Македонија, Нарине Сахакјан, кои ја истакнаа значајноста на оваа програма за развојот на претприемништвото меѓу невработените лица. Јавниот повик за учество во програмата ќе биде објавен во најскоро време, и тоа во дневниот печат, како и на веб-страната и фејсбук страната на АВРСМ.

Скопје 26.01.2020
Презентиран Оперативниот план за 2020 година – За активни програми и мерки за вработување издвоени рекордни 1,45 милијарди денари, ќе се опфатат 11.761 невработени граѓани
Преку 11 илјади и 700 невработени граѓани ќе бидат опфатени со Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги за пазарот на трудот, за кој во 2020 година се издвоени рекордни 1,45 милијарди денари, информираа на прес конференција претседателот на Владата Оливер Спасовски, заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила Царовска, дополнителната заменичка министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска.
повеќе...
Скопје, 17.01.2020
Царовска, Шкријељ и Јовановска ги презентираа резултатите од Оперативниот план за 2019 година – Рекорден буџет од 1,3 милијарди денари, реализација на оперативниот план 98,6%
Заменичката на Претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила Царовска, дополнителната заменска министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ и директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска ги презентираа резултатите на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година.
повеќе...
Скопје, 27.12.2019
Работиме сериозно и долгорочно за невработените лица да бидат успешно преквалификувани и доквалификувани
Во своето гостување на „Утрински брифинг“ за „Слободен печат“, директорката на Агенцијата за вработување, Билјана Јовановска, посочи дека оваа Влада сериозно пристапува кон реформи во целиот систем за решавање на проблемот со вработувањата и иселувањето на младите. 
повеќе...
Скопје, 25.11.2019
Програмата Самовработување е една од најуспешните активни програми за вработување
Програмата Самовработување е една од најуспешните активни програми за вработување, и за која постои најголем интерес за учество кај невработените лица.
Успешноста на оваа програма е резултат на мошне значајната соработка помеѓу повеќе институции - АВРСМ со МТСП, УНДП, АППРМ и ФИТР.
повеќе...
Скопје, 22.11.2019
Додаток на платата во висина од 3000 денари ќе добиваат младите до 23 години што се сега, или ќе бидат, вработени во производствениот сектор
Младинскиот додаток во висина од 3.000 денари месечно ќе им се исплаќа на млади вработени лица до 23 години со завршено најмалку средно образование во дејностите на производството за да го зајакнеме нивниот стандард и да ја стимулираме атрактивноста на стручните занимања за кои на пазарот на трудот во нашата земја постои нагласен интерес, истакна претседателот на Владата, Зоран Заев, кој со министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и со директорката на Агенцијата за вработување на Северна Македонија, Билјана Јовановска, во компанијата „Римес“ ја промовираа оваа мерка.
повеќе...
Скопје, 22.11.2019
Започна креирањето на ОП за 2020 година
Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, бизнис заедницата, локалниот економско социјален совет, и останатите засегнати страни денеска во Скопје ја одржаа последната регионална средба за креирање на новиот Оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година.
повеќе...
Прилеп, 21.11.2019
„Самовработување со грант“ – 35 невработени лица од општина Прилеп добија неповратни средства за отворање сопствен бизнис
Во Центарот за вработување во Прилеп, денеска беа потпишани договори за мерката „самовработување со грант“, со што 35 лица добија неповратни средства во висина од 5.000 евра, за отворање сопствен бизнис.
повеќе...
Тетово. 12.11.2019
Во полошкиот регион годинава вкупно 330 невработени лица отвораат бизнис со мерката самовработување 
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска и Сања Бојаниќ денеска во Тетово посетија пекарница и уште два бизниса основани со мерките за самовработување преку Оперативниот план на Владата.
повеќе...
„Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ 
„Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ е Проект финансиран од страна на Европската Унија. Целта на овој ИПА Проект е ефективно вклучување на ранливите лица и примателите на социјална помош на пазарот на трудот и постигнување на најдобрите можни социјални исходи за нив преку нудење на квалитетни персонализирани услуги и развој на вештини. Проектот ги поддржува следниве активни мерки на пазарот на трудот: Програма за психо-социјална поддршка и за менторска поддршка; Обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот; Обуки на работно место и Субвенционирано вработување.
повеќе...
Тетово, 24.10.2019
421 лице доби неповратни средства за самовработување
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП во Северна Македонија Нарине Сахакјан денеска во Тетово се сретнаа со невработени лица коишто се селектирани за користење на неповратни средства од програмата за Самовработување. 
повеќе...
Битола, 10.10.2019
Регионален состанок во Битола
Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и Министерството за труд и социјална, заедно со градоначалниците на општините и стопанствениците од Пелагонискиот регион, денес во Битола одржаа регионален состанок за Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година.
повеќе...
Тетово, 03.10.2019
Во консултација со локалните бизниси продолжуваме да креираме успешни активни мерки за вработување за 2020 година
Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, бизнис заедницата, локалниот економско социјален совет, и останатите чинители денеска во Тетово на регионален состанок почнаа широка консултација за новиот оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. Конкретните предлозите се очекува да произлезат од Локалниот економско социјален совет како и од членовите на Стопанската комора на северозападна Македонија и останатите стопански комори.
повеќе...
03.10.2019
Ве известуваме дека денес (03.10.2019) во текот на работниот ден поради миграција на телефонските линии (фиксната телефонија)  ќе има периодични прекини.
Доколку сакате да добиете одредена информација, Ве замолуваме да ги исконтактирате колегите на мобилните телефони или e-mail адресите на следниот ЛИНК.

Скопје 18.09.2019
Доделување сертификати на 20 лица кои успешно ја завршија обуката за угостителски вештини
Проектот Образование за вработување во Република Северна Македонија (Е4Е@mk) е поддржан од Швајцарија. Истиот започна со договор помеѓу Амбасадорката на Швајцарија во Република Северна Македонија Сибил Сутер, заедно со Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев и Министерот за образование и наука на Република Северна Македонија Арбер Адеми.
Проектот има за цел да стимулира вработување преку подобрување на стручните вештини, преку принципот на партнерство помеѓу стручните училишта и приватниот сектор.
повеќе...
Скопје 17.09.2019
Почнаа обуки за советници за работодавачи, се подобрува квалитетот на услугите на центрите за вработување
Педесетина вработени од 30 центри за вработување ја започнаа првата тридневна обука за новите профили на вработени – советници за работодавачи.
повеќе...
Обуки за ИТ вештини
Обуките за ИТ вештини имаат за цел да се надградат вештините за невработените млади лица до 34 години во областа на информациските технологии заради зголемување на нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот.
повеќе...
12.06.2019
Преку мерката Вработување и раст на правни субјекти се вработија 450 невработени лица од кои 286 млади
450 невработени лица се вклучија на пазарот на трудот преку мерката Вработување и раст на правни субјекти која е дел од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година- Шанса за сите.повеќе...
07.06.2019
Шанса за сите - Преку субвенционирање на плати вработени се 922 лица од кои 516 млади
Преку мерката Субвенционирање на плати која претставува финансиска поддршка за креирање на нови работни места вработени се 922 лица во 717 фирми, а од нив 516 се млади лица до 29 години.
повеќе...
Скопје 14.05.2019
АВРСМ го унапредува своето работење преку имплементација на моделот за управување со квалитет КАФ
Агенцијата за вработување на РСМ денеска ја одржа завршната Работилница за приоритизација на моделот за управување со квалитет КАФ. Реномирани австриски експерти за имплементација на моделот КАФ заедно со претставниците на Агенцијата за вработување ги дефинираа приоритетите на имплементација на моделот кој подразбира самопроценка од страна на вработените според критериуми кои опфаќаат различни области од работата на АВРСМ.

повеќе...
Скопје 13.05.2019
Преку Општинско корисна работа до активација на невработените лица на пазарот на трудот и обезбедување на социјални услуги за заедницата
"Од замисла до услуга" е насловена денешната работилница посветена на програмата Општинско корисна работа која се одржа во Скопје.
На работилницата чија цел е е дизајнирање на предлог социјални услуги на локално ниво со фокус на поединецот и неговите реални потреби присуствуваа претставници на Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика, УНДП и локалната самоуправа.
повеќе...
24.04.2019
950 млади лица досега се вклучија во програмата Практиканство
950 млади лица започнаа со обавување на практичната работа преку програмата Практиканство која е дел од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот  за 2019 година.
повеќе...
Скопје 12.04.2019
Оперативниот план за вработување 2019 со рекордно највисок буџет и голем интерес за учество од страна на невработените лица и работодавачите
Значително голем интерес за учество во мерките и програмите за вработување кои се дел од Оперативниот план 2019 покажаа невработените лица и работодавачите.
Оваа 2019 година Оперативниот план за вработување има најголем буџет за реализација до сега, во висина од 1.1 милјарда денари како и најголем опфат на корисници, односно 2000 корисници повеќе од лани.
повеќе...
Скопје 27.03.2019
Функционална анализа за модернизација на работата на АВРСМ
Со цел да се идентификуваат потребите за модернизација и унапредување на Агенцијата за вработување и да се обезбедат препораки кои ќе бидат јасен показател за делотворна институционална реорганизација и развивање на капацитетите, раководството на АВРСМ иницираше спроведување на функционална анализа на институцијата.
повеќе...
Скопје 25.03.2019
Презентација на Оперативниот план 2019 пред работодавачи во Општина Аеродром
Денеска во Општина Аеродром се одржа промоција на новиот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот 2019. Пред присутните работодавачи од општината се обратија директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска и градоначалникот на Општина Аеродром Златко Марин.
повеќе...
Известување за Оперативниот план 2019
Почитувани, Ве известуваме дека поради голем интерес за учество во програмата Самовработување, мерката Субвенционирање на плати и Обуките за побарувани занимања и занаети предвидениот опфат на апликации е пополнет и од тие причини јавните повици за мерките се затворени за апликација.
повеќе...
Невработените лица преку инфо-средби се информираат за Оперативниот план 2019
Центрите за вработување започнаа со организација на информативни средби за да ги запознаат невработените лица со можностите кои ги нуди Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година.
Центрите за вработување Куманово, Штип и Делчево беа организатори на инфо-средби кои ќе продолжат да се одржуваат во сите Центри за вработување во земјава.
повеќе...
Скопје 25.02.2019
Презентација на Оперативниот план за вработување 2019: Поддршка за самовработување, раст на плати и нови работни места, обуки за побарувани занимања и занаети, за дигитални вештини, поддршка за вработување на лица со попреченост – шанса за сите!
Денеска во малата сала во Филхармонија се одржа панел дискусија помеѓу владини претставници на институциите, претставници на бизнис заедницата и корисниците на мерките на којашто се презентираше Оперативниот план за вработување за 2019.
повеќе...
Скопје 21.02.2019
Промовиран системот „Една точка за услуги“: Повеќе електронски услуги и информации на едно место, реформите испорачуваат видливи резултати
Денеска беше промовиран системот „Една точка за услуги“ - повеќе електронски услуги и информации на едно место.
Системот ќе овозможи на едно место да се добијат повеќе услуги од повеќе министерства и државни институции, со што значително ќе се намали времето на чекање на граѓаните при добивањето на услугите и ќе придонесе за создавање на јавна администрација како вистински сервис на граѓанитe.
повеќе...
Резултати од анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во Република Македонија за 2018/2019 година
На ниво на Република Македонија во период од 6-12 месеци кај 1883 анкетирани работодавачи од приватниот сектор, се очекуваат да се реализираат 18 463 вработувања.

повеќе...
Скопје, 23.01.2019
Високи 95% искористеност на Оперативниот план за вработување 2018, повеќе од пола од учесниците се млади
Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година има високи 95 проценти реализација. Со него беа вкупно опфатени 6374 лица, од кои 3359 или 53 % беа млади лица до 29 години.
повеќе...

01.01.2019


Скопје, 13.12.2018
Награда за АВРМ на манифестацијата "Сајт на годината 2018"
Официјалниот веб-сајт на Агенцијата за вработување на РМ ја доби втората награда во категоријата владини / државни институции во рамки на манифестацијата „Сајт на годината 2018“

повеќе...
Струмица 30.11.2018
Владата во дијалог со бизис секторот креира политики за зголемување на вработеноста
Денеска во Струмица пред повеќе од 100 стопанственици се одржа втората информативна бизнис средба „Шанса за сите“. На регионалниот состанок, освен владини прeтставници и меѓународни организации присуствуваа лица од стопанските комори, бизнис асоцијациите и други регионални бизнис организации.
повеќе...
Скопје, 26.11.2018
Регионот учи од Македонија за Практиканство и за Младинска гаранција
Под покровителство на Советот за регионална соработка (RCC) во рамки на проектот „Платформа за вработување и социјални работи“ денеска во Скопје се одржува регионална работилница за Практиканство.  На работилницата учествуваат претставници на министерствата надлежни за работите од областа на трудот и јавните служби за вработување на 6-те држави од Западен Балкан, кои денес и утре имаат можност да разменат знаења, искуства и позитивни пракси од имплементација на програмата Практиканство. Оваа програма во Македонија покажува најуспешни резултати во однос на земјите од Западен Балкан и токму затоа Скопје е домаќин на регионалната работилница за Практиканство.
повеќе...
Велес, 18.11.2018
Рекордни 1,1 милијарда денари за новиот план за вработување во 2019 година
Министерството за труд и социјална политика, Кабинетот на вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, Агенцијата за вработување на РМ и другите вклучени чинители започнаа со подготовка на новиот Оперативен план за активни мерки и програми за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 години.
повеќе...
Скопје 16.11.2018
Јовановска на седница на Управен одбор на Организација на работодавачи на РМ
Директорката на Агенцијата за вработување на РМ Билјана Јовановска денеска присуствуваше на седница на Управниот Одбор на Организацијата на работодавачи на РМ. 
повеќе...
Софија, 15.11.2018
 Јовановска во Софија: Целиме кон унапредување на нашата работа во служба на невработените лица и работодавачите
Делегација на Агенцијата за вработување на Република Македонија предводена од  директорката Билјана Јовановска денеска оствари работна средба со делегација на Агенцијата за вработување на Република Бугарија. Директорката на Агенцијата за вработување на РМ Јовановска се сретна со директорот на Агенцијата за вработување на Бугарија Драгомир Николов со цел да се разменат искуства на полето на развој на пазарот на трудот.
повеќе...

Скопје, 16.07.2018 година

Јовановска: Преку персоналните асистенти за инвалидни лица вклучуваме невработени лица на пазарот на трудот и помагаме на лицата со попреченост
Во присуство на директорката на Агенцијата за вработување на РМ Билјана Јовановска, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и претставници на Црвениот крст, во просториите на Владата на РМ, денеска беа доделени 92 сертификати за персонални асистенти за инвалидни лица.
повеќе...
Агенцијата за вработување на РМ, претставувана од директорот Билјана Јовановска, учествуваше на 9-тиот состанок на Одборот на генерални директори на јавните служби за вработување од државите од ЕУ, каде за првпат беше поканета да учествува и Агенцијата за вработување на Република Македонија.
повеќе...
Во периодот од 18-20 Јуни 2018 година, Директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска, учествуваше на работни средби на тема "Вработување и развој на пазарот на труд во државите на Западен Балкан“.
Организатор на настаните беше Советот за регионална соработка (RCC) преку ESAP проектот.
повеќе...