MK | AL | EN

Приказ на реализирани активни програми и мерки за вработување за 2022 година

Përfshirja e planifikuar e personave : 15.342
Përfshirja e realizuar e personave : 11.553
me gjendje të datës: (28.02.2023)
69.95%
Mjetet e planifikuara 1.937.357.505,00
Mjetet e realizuara 1.355.254.367,00
Detaje Më shumë informata
Previous Next
Shiko të gjitha konkurset

FOND I POSAÇËM PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Fondi i Posaçëm për persona me Nevoja të Veçanta 2023 Viti

Detaje

Tregu i punës

Analiza e vendeve të lira të punës nga qendrat e punësimit, veprimtaria e ndërmarrjeve dhe 25 profesionet më të kërkuara

Më tepër

 

Analiza e numrit të personave të papunë nga qendrat e punësimit, struktura gjinore dhe arsimi

Më tepër

Anketë për nevojë të aftësive të Tregut të Punës.

Më tepër

PLANI OPERATIV 2023

i programeve dhe i masave aktive të punësimit dhe i shërbimeve të tregut të punës për vitin 2023

Plani operativ