MK | AL | EN
Previous Next
Shiko të gjitha konkurset

FOND I POSAÇËM PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Fondi i Posaçëm për persona me Nevoja të Veçanta 2023 Viti

Detaje

Tregu i punës

Analiza e vendeve të lira të punës nga qendrat e punësimit, veprimtaria e ndërmarrjeve dhe 25 profesionet më të kërkuara

Më tepër

 

Analiza e numrit të personave të papunë nga qendrat e punësimit, struktura gjinore dhe arsimi

Më tepër

Anketë për nevojë të aftësive të Tregut të Punës.

Më tepër

PLANI OPERATIV 2021

i programeve dhe i masave aktive të punësimit dhe i shërbimeve të tregut të punës për vitin 2021

Plani operativ